Tjänster

Med fokus på kvalitet och miljö, prestigelöst samarbete och ömsesidig lönsamhet

Luftbehandling

E&E Ventilation Stockholm AB har spetskompetens för projektledning och installation med fokus på ventilation inom alla vanliga förekommande entreprenadformer. Vi levererar i tid, arbetar aktivt för att hålla kostnaderna nere och genomför stora komplexa projekt. Kvalitet och miljö, prestigelöst samarbete och ömsesidig lönsamhet tror vi starkt på.

Vi skapar förutsättningar för en god ventilation som genererar:

-Välmående byggnader och lokaler.
-Ett hälsosamt inomhusklimat med god ventilation. 
-Behovsstyrda luftflöden samt värmeåtervinning.
-Minskad energianvändning.
-Minskad driftskostnad.

Teknisk isolering

Låga energiförluster och underhållskostnader är viktigt, för att installationer ska ge största möjliga utbyte. Därför måste de isoleras på rätt sätt.

E&E Ventilation Stockholm AB fortsätter att stärka marknadspositionen genom att kunna erbjuda även VS isolering och industrivärmeisolering. Med en bred kompetensbas, erfarenhet, vilja och engagemang når vi längre.

Projektering

Vi har stor erfarenhet när det gäller samverkans-/och totalentreprenader och valt att jobba med få utvalda samarbetspartners på konsultsidan för att kunna motsvara beställarens förväntan under projekteringsstadiet.