SOLNA UNITED

SOLNA UNITED

Kv. Tygeln 2 SOLNA UNITED

  • Adress: Rättarvägen/Gårdsvägen. 
  • Byggherre: Remulus Stockholm 4 AB c/o Skanska Fastigheter Stockholm AB 
  • Beställare: Skanska Sverige AB
  • Kontraktsform: Utförande Entreprenad 
  • Omfattning: Luftbehandlingsinstallationer
  • BYA: 55 000 kvm
  • Typ av byggnad: Kontorsbyggnad