BAS Barkarby

BAS Barkarby

E&E ventilation får fortsatt förtroende från Atrium Ljungberg och tecknar nytt avtal beträffande luftbehandlingsinstallationer i prestigefulla projektet 

Bas Barkarby

Utbildning, kontor, bostäder, kultur och service i den snabbt växande Barkarby staden, västra Stockholms nya knutpunkt.

Investering: 830 mkr

Uthyrbar yta: 24 300 kvm

Färdigställs: 2022